Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Allmänt SOU 2016:81 (00:00 – 04:10)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Ändrad terminologi (04:10 – 05:41)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Barnkonventionen och proportionalitetsprincipen (05:41 – 13:48)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Inget beneficium för bostadsrätter (13:48 – 16:24)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Riskerna under tillträdestiden blir kvar (16:24 – 22:14)
Längd: 5 minuter 50 sekunder
Samfällighetsföreningars exekutionstitel försvinner (22:14 – 26:37)
Längd: 4 minuter 23 sekunder

2017:3 Ett modernare utsökningsförfarande


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om ett modernare utsökningsförfarande utifrån SOU 2016:81.Ett gigantiskt material och den största utredningen sedan utsökningsbalken trädde i kraft 1982.Hur påverkas fastighetsrätten av denna utredning?

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor