Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:07)
Längd: 3 minuter 7 sekunder
Vad är ekologisk kompensation? (03:07 – 08:42)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Miljöbalkens nuvarande regler kring ekologisk kompensation (08:42 – 23:07)
Längd: 14 minuter 25 sekunder
Utredningen om ekologisk kompensation – SOU 2017:34 (23:07 – 34:02)
Längd: 10 minuter 55 sekunder
Försöksverksamhet med kompensationspooler (34:02 – 37:18)
Längd: 3 minuter 16 sekunder
Övriga förslag (37:18 – 38:00)
Längd: 42 sekunder
Sammanfattning (38:00 – 39:16)
Längd: 1 minuter 16 sekunder

2017:3 Ekologisk kompensation


Joel Mårtensson tar upp vad ekologisk kompensation är och vad det innebär. Den nyligen framlagda statliga offentliga utredningen, med förslag till hur reglerna kring ekologisk kompensation kan effektiviseras och förbättras, tas upp. Mårtensson pratar också om nya möjligheter att skapa och införa ekologiska kompensationspooler.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor