Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:00)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
HD:s dom T 5911-15 (01:00 – 10:02)
Längd: 9 minuter 2 sekunder
Möjligheterna till ändring av talan i högre rätt. NJA 2016 s.737 (10:02 – 23:59)
Längd: 13 minuter 57 sekunder
HD uttalar sig om vad som gäller när utländsk rätt skall tillämpas. NJA 2016 s.288 (23:59 – 27:27)
Längd: 3 minuter 28 sekunder

2017:2 Tre nya intressanta HD-fall


I det här avsnittet pratar Magnus Widebeck om tre nya intressanta fall från HD.
I det första fallet stämmer en borgenär två gäldenärer på solidariskt ansvar för en skuld. Den ena gäldenären vill ha en uppgörelse med borgenären, men den andra gäldenären vill tvista.
Det andra fallet handlar om möjligheterna till ändring av yrkande i högre rätt och till sist om tillämpningen av utländsk lag i svensk domstol.

I det här avsnittet pratar Magnus Widebeck om tre nya intressanta fall från HD.
I det första fallet stämmer en borgenär två gäldenärer på solidariskt ansvar för en skuld. Den ena gäldenären vill ha en uppgörelse med borgenären, men den andra gäldenären vill tvista.
Det andra fallet handlar om möjligheterna till ändring av yrkande i högre rätt och till sist om tillämpningen av utländsk lag i svensk domstol.

Medverkande

Senaste videor