Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:34)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Allmänt om subjektiv täckning (täckningsprincipen) (01:34 – 03:57)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Villfarelser av olika slag (03:57 – 11:37)
Längd: 7 minuter 40 sekunder
Den avgörande gränsdragningen (11:37 – 17:52)
Längd: 6 minuter 15 sekunder
I vilka fall krävs subjektiv täckning? (17:52 – 24:10)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Ansvarsfrihet i fall av straffrättsvillfarelse (24:10 – 28:35)
Längd: 4 minuter 25 sekunder

2017:2 Rättsvillfarelse


I det här avsnittet talar Martin Borgeke om invändningar om rättsvillfarelse och han visar på ett strukturerat schema som gör att saken kan hanteras på ett klart och strukturerat sätt.

I det här avsnittet talar Martin Borgeke om invändningar om rättsvillfarelse och han visar på ett strukturerat schema som gör att saken kan hanteras på ett klart och strukturerat sätt.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor