Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:54)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Hur skall säljaren begränsa sitt ansvar? (01:54 – 07:14)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Håller ansvarsbegänsningen i friskrivningsklausulen? (07:14 – 10:58)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Genomgång av HD:s bedömning av friskrivningsklausulen - NJA 2016 s. 237 (10:58 – 14:51)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Hur stort prejudikatvärde har NJA 2016 s.237? (14:51 – 18:26)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Råd vid avtalsskrivning för att hjälpa säljaren att begränsa sitt ansvar (18:26 – 20:25)
Längd: 1 minuter 59 sekunder

2017:2 Friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Har rättsläget förändrats pga nytt avgörande i HD?


I det här avsnittet tar Christina Ramberg upp friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Christina Ramberg analyserar om rättsläget har förändrats pga ett nytt avgörande i HD.

I det här avsnittet tar Christina Ramberg upp friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Christina analyserar om rättsläget har förändrats pga ett nytt avgörande i HD.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor