Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:11 – 03:24)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Hur beräknar man värdet av en gåva vid förskott på arv? (03:24 – 07:09)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Friskrivning av gåvotagaren (07:09 – 08:16)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Vad bör man som testamentskrivare tänka på? (08:16 – 13:13)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Disponibla kvoten och laglottsbegränsning (13:13 – 14:40)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Laglott och dess problemställningar (14:40 – 17:13)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Jämkning av testamente (17:13 – 20:40)
Längd: 3 minuter 27 sekunder
Gåva som kränker laglott (20:40 – 29:55)
Längd: 9 minuter 15 sekunder

2017:2 Förskott på arv, lagott och laglottskränkningar


I det här avsnittet går Fredric Renström igenom svåra frågor inom den ekonomiska familjerätten som handlar om förskott på arv, laglott och laglottskränkningar.

I det här avsnittet går Fredric Renström igenom svåra frågor inom den ekonomiska familjerätten som handlar om förskott på arv, laglott och laglottskränkningar.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor