Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:11 – 03:24)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Hur beräknar man värdet av en gåva vid förskott på arv? (03:24 – 07:09)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Friskrivning av gåvotagaren (07:09 – 08:16)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Vad bör man som testamentskrivare tänka på? (08:16 – 13:13)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Disponibla kvoten och laglottsbegränsning (13:13 – 14:40)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Laglott och dess problemställningar (14:40 – 17:13)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Jämkning av testamente (17:13 – 20:40)
Längd: 3 minuter 27 sekunder
Gåva som kränker laglott (20:40 – 29:55)
Längd: 9 minuter 15 sekunder

2017:2 Förskott på arv, lagott och laglottskränkningar


I det här avsnittet går Fredric Renström igenom svåra frågor inom den ekonomiska familjerätten som handlar om förskott på arv, laglott och laglottskränkningar.

I det här avsnittet går Fredric Renström igenom svåra frågor inom den ekonomiska familjerätten som handlar om förskott på arv, laglott och laglottskränkningar.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Senaste videor