Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:00)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
Ansvaret i tiden (04:00 – 09:03)
Längd: 5 minuter 3 sekunder
Avhjälpande av miljöskador enligt miljöbalken (09:03 – 11:18)
Längd: 2 minuter 15 sekunder
Verksamhetsutövarens ansvar för avhjälpande (11:18 – 12:41)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Mer om föroreningsskador (12:41 – 23:38)
Längd: 10 minuter 57 sekunder
Ansvar vid överlåtelse av en fastighet (23:38 – 37:03)
Längd: 13 minuter 25 sekunder
Ansvar vid konkurs (37:03 – 43:28)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Utredningskostnader (43:28 – 45:01)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Offentligrättsligt ansvar och miljöriskområden (45:01 – 46:34)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Civilrättsliga ansvaret (46:34 – 51:12)
Längd: 4 minuter 38 sekunder

2017:2 Förorenade fastigheter


I det här avsnittet pratar Stefan Rubenson om ansvaret för förorenade fastigheter. Hur uppkommer ansvaret och hur övergår det till en ny ägare? Hur kvarstår ansvaret i tiden och om och när det preskriberas. Vad gäller om A sanerat fastigheten och överlåter den till B? Rubenson går igenom många intressanta frågeställningar i ett av många önskat ämne.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor