Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in Om tjänsten
Nya regler om rehabiliteringsplan (00:00 – 09:26)
Längd: 9 minuter 26 sekunder
Nya regler om arbetskraftsinvandring (09:26 – 10:59)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Förslag om ytterligare nya regler om arbetskraftsinvandring (10:59 – 13:23)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Nya regler om närståendepenning (13:23 – 15:51)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Upphörande av provanställning (15:51 – 18:17)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
Sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med etnicitet (18:17 – 23:29)
Längd: 5 minuter 12 sekunder
Primär förhandlingsskyldighet vid chefstillsättning (23:29 – 27:19)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Semesterersättning (27:19 – 30:41)
Längd: 3 minuter 22 sekunder

2017:11 Nya regler om rehabiliteringsplan, om arbetskraftsinvandring, om närståendepenning samt fyra nya domar från AD.


I det här avsnittet går Iseskog igenom ett antal riksdagsbeslut om bl a nya regler om rehabiliteringsplan, om arbetskraftsinvandring samt regler för närståendepenning. Iseskog tar också upp fyra nya domar från AD rörande upphörande av provanställning, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med etnicitet, primär förhandlingsskyldighet vid chefstillsättning och semesterersättning.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Senaste videor