Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
HD:s beslut den 17 november 2017 i mål Ö 2628-17 (00:00 – 07:22)
Längd: 7 minuter 22 sekunder
Hur såg HD på säkerheten i målet? (07:22 – 11:12)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
HD:s dom den 27 oktober 2017 i mål T 3564-16 (11:12 – 15:47)
Längd: 4 minuter 35 sekunder
Vad kan en part göra som vill angripa skiljedomen? (15:47 – 24:27)
Längd: 8 minuter 40 sekunder

2017:10 Två nya HD avgöranden om ställande av säkerhet för rättegångskostnader och skiljenämndskostnader


I det här avsnittet tar Widebeck upp två nya avgöranden från HD. Först ett beslut som rör en utländsk kärandes skyldighet att ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader. Därefter en dom som rör skyldigheten för parterna i ett skiljeförfarande att ställa säkerhet för kostnaderna för skiljenämnden.

Medverkande

Senaste videor