Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:43)
Längd: 4 minuter 43 sekunder
Allmänt om straffvärde (04:43 – 06:19)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
Den mest grundläggande bestämmelsen om straffvärde (06:19 – 08:21)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Intresset av en enhetlig rättstillämpning (08:21 – 10:16)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Den tillämpliga straffskalan (10:16 – 14:13)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Faktorer som påverkar straffvärdet (14:13 – 20:29)
Längd: 6 minuter 16 sekunder
Tillägget för allvarliga våldsbrott (20:29 – 26:01)
Längd: 5 minuter 32 sekunder
Bestämmelsen i 29 kap. 2 § BrB (26:01 – 27:55)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Bestämmelsen i 29 kap. 3 § BrB (27:55 – 31:13)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Bevisfrågor (31:13 – 33:10)
Längd: 1 minuter 57 sekunder

2017:10 Straffvärde


I det här avsnittet går Martin Borgeke igenom den mest grundläggande och ofta avgörande faktorn vid påföljdsbedömningen, nämligen brottets eller brottslighetens straffvärde. Borgeke tar upp de olika omständigheter som påverkar straffvärdet. Borgeke tar upp den viktiga frågan om vad som krävs i fråga om subjektiv täckning av sådana omständigheter, som domstolen kan lägga till grund för bedömningen av straffvärdet.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor