Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:44)
Längd: 44 sekunder
Revidering av utstationeringsdirektivet (00:44 – 04:30)
Längd: 3 minuter 46 sekunder
Principöverenskommelsen om etableringsanställning (04:30 – 10:15)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Utredning om F-skattesystemet (10:15 – 14:21)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Begreppet arbetsbrist och omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist (14:21 – 19:31)
Längd: 5 minuter 10 sekunder
Konkurrensklausul i anställningsavtal (19:31 – 24:29)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
Fingerad arbetsbrist (24:29 – 26:42)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Arbetskyldighet (26:42 – 31:26)
Längd: 4 minuter 44 sekunder

2017:10 Nyheter inom arbetsrätten


I det här avsnittet tar Iseskog upp EU tankar om att revidera utstationeringsdirektivet. Han kommenterar ingående principöverenskommelsen på arbetsmarknaden rörande etableringsanställning. Regeringen skall utreda F-skattesystemet och Iseskog kommenterar även vad detta innebär. Avslutningsvis tittar vi på flera intressanta domar från Arbetsdomstolen om bl a begreppet arbetsbrist och omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist och konkurrensklausuler i anställningsavtal.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor