Detta är en trailer. Prova här!

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 01:48)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Vad säger miljöbalken? (01:48 – 08:14)
Längd: 6 minuter 26 sekunder
Vad är gällande rätt? (08:14 – 24:28)
Längd: 16 minuter 14 sekunder

2017:10 Ersättning vid gatuavspärrningar och kommuners ansvar


I det här avsnittet går Ulf Jensen igenom kommunernas ansvar vid gatuavspärrningar. Vad gäller egentligen för drabbade butiks- och restauranginnehavare om rätten till ersättning? Den allmänna meningen tycks vara att ingen ersättning skall utgå. Ulf Jensen påvisar att detta inte är juridiken utan att det finns goda möjligheter till ersättning.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Senaste videor