Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:04)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Allmänt om formkrav (03:04 – 05:01)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Skuldebrevslagen (05:01 – 11:54)
Längd: 6 minuter 53 sekunder
Högsta domstolens beslut den 2 november 2017 i Ö 5072-16 (11:54 – 20:54)
Längd: 9 minuter 0 sekunder
Hur gick det i målet? (20:54 – 23:39)
Längd: 2 minuter 45 sekunder

2017:10 Elektroniska löpande skuldebrev


I det här avsnittet går Jon Kihlman igenom en färsk dom från HD om elektroniska löpande skuldebrev. Enligt HD:s beslut kan ett löpande skuldebrev inte bara vara undertecknat med en digital signatur utan även i övrigt vara elektroniskt. Det löpande skuldebrevet behöver följaktligen – hur konstigt det än kan låta – inte ens finnas i fysisk form.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor