Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Jämställdhetsbonus (00:13 – 01:46)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Nya regler om omprövning av sjukersättning (01:46 – 03:39)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Nya regler för s.k. extratjänster (03:39 – 06:16)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (06:16 – 09:57)
Längd: 3 minuter 41 sekunder
Förslag om meddelarskydd för vissa privatanställda (12:52 – 17:16)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Utredningsförslag om företagsbot (17:16 – 20:18)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Utredningsförslag om stärkt skydd mot diskriminering (20:18 – 23:24)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
AD 2016 nr. 75 Om betald ledighet för fackligt uppdrag (26:16 – 30:03)
Längd: 3 minuter 47 sekunder

2017:1 Nyheter inom arbetsrätten


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom ett antal nyheter och lagförslag samt två domar från AD.

.I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom ett antal nyheter och lagförslag. Han går igenom jämställdhetsbonus, omprövning av sjukersättning, extra tjänster inom välfärdssektorn, arbetsrättsliga villkor vid upphandling, nya regler för nystartsjobb. 

På förslagssidan gås det igenom meddelarskydd för vissa privatanställda, utredningsförslag om företagsbot, utredningsförslag om stärkt skydd mot diskriminering,
Slutligen går Tommy Iseskog igenom två AD domar (1. Konkludent anställningsavtal, 2. Betald ledighet för fackligt uppdrag)

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor