Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 02:41)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Dold samgäld. Är det enbart skulder hänförliga till samägd egendom eller även andra skulder? (02:41 – 03:11)
Längd: 30 sekunder
Doktrinen Teleman och Agell (03:11 – 05:10)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Örebro tingsrättsdom av den 2 mars 2017 T 2090-14 (05:10 – 08:34)
Längd: 3 minuter 24 sekunder
Göta hovrätts dom av den 19 november 2015 T 716-15 (08:34 – 14:06)
Längd: 5 minuter 32 sekunder
HDs dom av den 20 december 2016 T 6169-15 (14:06 – 22:34)
Längd: 8 minuter 28 sekunder

2017:1 Ny HD dom om dold samgäld


I det här avsnittet pratar Marie Wessel om en ny dom från HD som behandlar dold samgäld.

I det här avsnittet pratar Marie Wessel om en ny dom från HD som behandlar dold samgäld.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor