Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:09)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Vad är då en miljökvalitetsnorm? (02:09 – 03:01)
Längd: 52 sekunder
Hur avses då miljökvalitetsnormerna fungera? (03:01 – 04:17)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Olika slag av miljökvalitetsnormer (04:17 – 07:03)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Vad är ett åtgärdsprogram? (07:03 – 08:28)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Hur hänger då allt detta ihop med krav som kan ställas på den enskilde verksamhetsutövaren? (08:28 – 14:35)
Längd: 6 minuter 7 sekunder
Miljökvalitetsnormer för ytvatten (14:35 – 22:43)
Längd: 8 minuter 8 sekunder
Sammanfattning ytvattenstatus (22:43 – 23:58)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Fastställande av miljökvalitetsnormer och vilket genomslag det får i tillståndsprövningen och i tillsynen (23:58 – 33:45)
Längd: 9 minuter 47 sekunder
Några korta ord om miljökvalitetsnormer och plan- och bygglagen (33:45 – 36:42)
Längd: 2 minuter 57 sekunder

2017:1 Miljökvalitetsnormer i allmänhet och miljökvalitetsnormer för vatten i synnerhet


I det här avsnittet går Björn Hellman igenom ett ämne som under senare år har fått ökad betydelse för såväl tillståndsprövningen av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som tillsynen över sådana verksamheter, nämligen miljökvalitetsnormer för vatten. Förutom i tillstånds- och tillsynsfrågor enligt miljöbalken har normerna även betydelse vid prövning enligt till exempel plan- och bygglagen.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor