Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 00:48)
Längd: 35 sekunder
Varför behöver man bevisbörda och beviskrav i en rättegång? (00:48 – 02:31)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Bevisbörda och beviskrav kan synliggöras med en bevisskala (02:31 – 05:21)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Bevisfaktum kontra rättsfaktum. Bevisbörde- och beviskrav endast tillämpliga på rättsfakta. (05:21 – 08:50)
Längd: 3 minuter 29 sekunder
Bevisbörderegeln (08:50 – 11:40)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Vem av parterna skall ha bevisbördan? (11:40 – 15:29)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Bevissäkringsteorin och den materiellrättsliga teorin (15:29 – 36:55)
Längd: 21 minuter 26 sekunder

2017:1 Bevisbörda och beviskrav i dispositiva tvistemål


I det här avsnittet pratar Roberth Nordh om bevisbörda och beviskrav utifrån generella frågeställningar i dispositiva tvistemål.

I det här avsnittet pratar Roberth Nordh om bevisbörda och beviskrav utifrån generella frågeställningar i dispositiva tvistemål. 

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor