Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning, sammanfattning av föregående avsnitt (00:13 – 02:57)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
3. Laglighetsprövning enligt 17:3 (02:57 – 04:01)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Försiktighetsregeln (04:01 – 08:05)
Längd: 4 minuter 4 sekunder
4. Se till att likhets- och likabehandlingsprincipen är täckt (08:05 – 09:32)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Koncernbidrag (09:32 – 11:06)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
5. Laglighetsprövning enligt 21 kap. (11:06 – 12:43)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Skattestraffbestämmelser (12:43 – 14:39)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Allmänt låneförbud enligt 21 kap 1 § ABL (14:39 – 18:26)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Undantag från låneförbudet (18:26 – 23:17)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
6. Prövning enligt ABL 21:5, förvärvslåneförbudet (23:17 – 27:17)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
Förbudets tillämpningsområde (27:17 – 30:03)
Längd: 2 minuter 46 sekunder

2016:9 Lån och säkerheter: Checklista – del 2


I det här avsnittet går Erik Nerep igenom del 2 av sin checklista avseende vad man bör tänka på när det gäller lån och säkerheter.

Nerep går igenom en checklista på totalt sex punkter. Det förra avsnittet behandlade punkt ett och två, i det här avsnittet går Nerep igenom resten av checklistan.

Checklistan
1. Pröva om lånet eller säkerheten är en värdeöverföring, enligt 17 kap. 1 § ABL
2. Prövning enligt 17 kap 2 § ABL
3. Laglighetsprövning enligt 17:3
4. Se till att likhets- och likabehandlingsprincipen är täckt
5. Laglighetsprövning enligt 21 kap.
6. Prövning enligt ABL 21:5, förvärvslåneförbudet

Hänvisningar
17 kap 1-3 §§ ABL
4 kap 1 § ABL
7 kap 47 § ABL
8 kap 41 § ABL
21 kap 1, 2, 3, 5 §§ ABL
11 kap 45 § inkomstskattelagen
15 kap 3 § inkomstskattelagen
Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor