Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 01:45)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Innebörden av jura novit curia (01:45 – 04:58)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Rättegångsbalkens systematik (04:58 – 10:05)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
NJA 2016 s 107 Bakgrund i målet (10:05 – 12:55)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Grunden för kärandens talan (12:55 – 14:29)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Högsta domstolens skäl (14:29 – 24:22)
Längd: 9 minuter 53 sekunder
HD:s mål Ö 1810-16 (24:22 – 25:20)
Längd: 58 sekunder
Analys (25:20 – 35:23)
Längd: 10 minuter 3 sekunder

2016:9 Jura novit curia och Emissionsgarantimålet


I det här avsnittet pratar Roberth Nordh om principen om jura novit curia i ljuset av ett nytt rättsfall, NJA 2016 s 107, det sk Emissionsgarantimålet.

Emissionsgarantimålet har blivit uppmärksammat och till viss del kritiserat då HD dömde över omständigheter som kärandeparten inte hade åberopat. Roberth Nordh reder ut hur det hänger ihop.

Hänvisningar

NJA 2016 s 107
17 kap 3 § rättegångsbalken
42 kap 2 § rättegångsbalken
42 kap 7 § rättegångsbalken

Praxis
HD:s mål Ö 1810-16
NJA 1993 s 13

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor