Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nytt basbelopp (00:14 – 01:49)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Förslag om förenkling av förnyad utredning vid sjukersättning (01:49 – 04:10)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Förslag om inrättande av jämställdhetsmyndighet (04:10 – 06:21)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Utredning om modernisering av arbetsmiljölagen (06:21 – 10:47)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Utredning om nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö (10:47 – 12:26)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Förslag om höjda pensionsåldersgränser (12:26 – 18:21)
Längd: 5 minuter 55 sekunder
Utredningsförslag om tillsynen över personuppgiftsbehandling (18:21 – 20:52)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Övergång av verksamhet, AD 2016 nr 59 (20:52 – 31:30)
Längd: 10 minuter 38 sekunder

2016:9 Höjda pensionsåldersgränser och verksamhetsövergång


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom lagförslag och en ny dom från AD om verksamhetsövergång.

Nya regler
· Nytt basbelopp för 2017

Förslag från regeringen
· Förenkling av förnyad utredning vid
sjukersättning
· Inrättande av jämställdhetsmyndighet

Pågående lagstiftningsarbete
· Modernisering av arbetsmiljölagen
· Nationellt kunskapscentrum för
arbetsmiljö
· Höjda pensionsåldersgränser
· Tillsyn över personuppgiftsbehandling

Från Arbetsdomstolen
· Övergång av verksamhet, AD 2016 nr 59

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor