Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 02:25)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Varför finns det gemensamma inteckningar? (02:25 – 06:56)
Längd: 4 minuter 31 sekunder
Hur vanliga är de? (06:56 – 08:35)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Uppkomst av gemensamma inteckningar (08:35 – 13:34)
Längd: 4 minuter 59 sekunder
Huvudregeln och avstyckningsfallet (13:34 – 15:41)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Ansvarsfördelningen (15:41 – 17:08)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Ansvarsfördelningen: Exempel – huvudfallet (17:08 – 19:39)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Ansvarsfördelningen: Exempel – avstyckningsfallet (19:39 – 21:01)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Ansvarsfördelningen: Exempel – kombinationsfallet (21:01 – 23:23)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Gemensamma inteckningar vid exekutiv försäljning (23:23 – 27:50)
Längd: 4 minuter 27 sekunder

2016:9 Gemensamma inteckningar – Del 1


I det här avsnittet, det första av två, pratar Ulf Jensen om gemensamma inteckningar.

I detta avsnitt, del 1, pratar Jensen om:
1. Varför finns det gemensamma inteckningar?
2. Hur vanliga är de?
3. Uppkomst
4. Huvudregeln och avstyckningsfallet
5. Ansvarsfördelningen
6. Hur behandlas gemensamma inteckningar vid exekutiv försäljning?

Hänvisningar

22 kap 7 § jordabalken
6 kap 10 § jordabalken
12 kap 51-54 §§ utsökningsbalken

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor