Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:18 – 01:05)
Längd: 47 sekunder
Bakgrund (01:05 – 07:16)
Längd: 6 minuter 11 sekunder
Vad händer när testamentet ej finns i original (07:16 – 09:36)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Delvis återkallat testamente (09:36 – 14:43)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
Kan man återkalla återkallelsen? När upprättar man nytt testamente? (14:43 – 16:14)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Praxis (16:14 – 19:02)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
HD:s mål Ö 2985-16 (19:02 – 25:25)
Längd: 6 minuter 23 sekunder
Analys (25:25 – 30:34)
Längd: 5 minuter 9 sekunder

2016:9 Återkallelse av testamente


I det här avsnittet pratar Fredric Renström om återkallelse av testamente med anledning av ett nytt PT från HD.

Hänvisningar
HD:s mål Ö 2985-16 (se bilaga)
10 kap 5 § ärvdabalken
NJA 1977 s 168
Eskilstuna tingsrätt mål T 803-11

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor