Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:14 – 01:57)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Bakgrund till brottslighetens art (01:57 – 08:19)
Längd: 6 minuter 22 sekunder
1989 års reform (08:19 – 14:35)
Längd: 6 minuter 16 sekunder
Utvecklingen efter 1989 års reform (14:35 – 17:44)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Inverkan av brottslighetens art vid påföljdsbestämningen (17:44 – 20:11)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Genomslaget för brottslighetens art (20:11 – 23:24)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
NJA 2014 s 559 De kinesiska kullagren (23:24 – 28:15)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
Den efterföljande rättsutvecklingen (28:15 – 39:54)
Längd: 11 minuter 39 sekunder
Avslutande kommentarer (39:54 – 42:03)
Längd: 2 minuter 9 sekunder

2016:8 Rättsutveckling beträffande brottets art


Borgeke tar upp en av de mest centrala frågorna vid påföljdsbestämning, dvs vilken inverkan som brottslighetens art ska ha.

Hänvisningar
Prop. 1987/88:120 
Prop. 2009/10:147
Prop. 1993/94:44 s. 34 - grovt rattfylleri
Prop. 1992/93:141 s. 28 f - misshandel
Prop. 2004/05:69 s. 30 f - bokföringsbrott
Prop. 1997/98/45 del 1 s. 528 - miljöbrott
Prop. 1989/90:7 s. 20
Prop. 1997/98:96 s. 96 f
Nya påföljder - SOU 2012:34

NJA 2013 s. 922
NJA 2015 s. 1024 "28:3-fängelset"
NJA 2012 s. 849 "Femtiotablettersdomen"
NJA 1999 s. 561
NJA 2014 s. 559 "De kinesiska kullagren"
NJA 2014 s. 990
NJA 2015 s. 826
NJA 2015 s. 948
NJA 2015 s. 1008
NJA 2016 s. 95 "Förarprovet"

HD:s dom nr B 3645-14 "Den olagliga förmedlingsverksamheten"
HD:s dom nr B 2095-15

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor