Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:14 – 02:33)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
Avtalsinnehåll som inte upprätthålls av rättsordningen (02:33 – 05:17)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
Khurshid Mustafa och Tarzibachi v Sverige - ur ett avtalsrättsligt perspektiv (05:17 – 09:29)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
RH 2015:29 (09:29 – 11:12)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Konsekvenser av rättighetskränkande avtal: AD 2012 nr 74 (11:12 – 15:19)
Längd: 4 minuter 7 sekunder
HovR för Skånde och Blekinge nr T 2602-13 Skadeståndsansvar (15:19 – 18:02)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Svea HovR nr T 803-14 Om tv-serien "Sjukhuset" (18:02 – 23:34)
Längd: 5 minuter 32 sekunder
Sammanfattning (23:34 – 24:39)
Längd: 1 minuter 5 sekunder

2016:8 Rättighetskränkande avtal


I det här avsnittet pratar Clarence Crafoord om hur Europakonventionen påverkar avtal mellan enskilda.

Crafoord behandlar den rättsutveckling som gör det möjligt att använda Europakonventionen för att utan sanktion slippa följa rättighetskränkande avtal samt för att få skadestånd med utgångspunkt i innehållet i sådana avtal.

Hänvisningar
Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, 2008 (se bilagd pdf)
Europakonventionen
Artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen
RH 2006:34
RH 2015:29
AD 2012 nr 74
HovR över Skåne och Blekinge T 2602-13 (se pdf)
NJA 2015 s. 899
Svea HovR mål nr T 803-14

Medverkande
VD, Centrum för Rättvisa

Senaste videor