Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in Om tjänsten
1. Inledning - bakgrund till lagstiftningen (00:54 – 06:46)
Längd: 5 minuter 52 sekunder
2. Innebörden av en framtidsfullmakt (06:46 – 09:47)
Längd: 3 minuter 1 sekunder
3. Upprättande av framtidsfullmakt (09:47 – 10:47)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Formkrav (10:47 – 13:16)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
4. Ikraftträdandet av framtidsfullmakt (13:16 – 17:24)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
5. Fullmaktshavarens fullgörande (17:24 – 21:46)
Längd: 4 minuter 22 sekunder
Sammanfattning (21:46 – 23:43)
Längd: 1 minuter 57 sekunder

2016:8 Ny lag om framtidsfullmakt


Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Senaste videor