Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - checklistan (00:14 – 05:14)
Längd: 5 minuter 0 sekunder
Varför måste man ha koll på checklistan? Exempel. (05:14 – 07:54)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
1. När kan ett lån eller en säkerhet vara en värdeöverföring? (07:54 – 08:11)
Längd: 17 sekunder
Praxis (08:11 – 08:50)
Längd: 39 sekunder
Prövning enligt 17 kap. 1 § ABL (08:11 – 17:14)
Längd: 9 minuter 3 sekunder
Hur kan en säkerhet bli en värdeöverföring? NJA 1990 s 343 (17:14 – 18:05)
Längd: 51 sekunder
Vid vilken tidpunkt ska laglighetsprövningen äga rum? (18:05 – 23:02)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
2. Prövning enligt 17 kap 2 § ABL (23:02 – 25:36)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Praxis (25:18 – 30:23)
Längd: 5 minuter 5 sekunder

2016:8 Lån och säkerheter: Checklista – del 1


I det här avsnittet pratar Erik Nerep om vad man ska tänka på när det handlar om lån och säkerheter.

Nerep går igenom en checklista på totalt sex punkter. Detta avsnitt behandlar punkt ett och två, övriga punkter behandlas i ett kommande avsnitt.

Checklistan
1. Pröva om lånet eller säkerheten är en värdeöverföring, enligt 17 kap. 1 § ABL
2. Prövning enligt 17 kap 2 § ABL
3. Laglighetsprövning enligt 17:3
4. Se till att likhets- och likabehandlingsprincipen är täckt
5. Laglighetsprövning enligt 21 kap.
6. Prövning enligt ABL 21:5, förvärvslåneförbudet

Hänvisningar
17 kap ABL
NJA 1951 s 6
NJA 1976 s 675
NJA 1980 s 311
NJA 1990 s 343
NJA 1995 s 418

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor