Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - fastighetsköp (00:13 – 05:00)
Längd: 4 minuter 47 sekunder
Följden av en utfästelse (05:00 – 14:02)
Längd: 9 minuter 2 sekunder
Kärnegenskaper (14:02 – 22:00)
Längd: 7 minuter 58 sekunder
Följder av att en kärnegenskap fattas (22:00 – 29:49)
Längd: 7 minuter 49 sekunder

2016:8 Kärnegenskaper och garantifiktioner


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om kärnegenskaper och vad som händer när kärnegenskaper saknas.

Hänvisningar
4 kap 19 § jordabalken
NJA 1993 s 436
NJA 1978 s 307
NJA 1976 s 217
NJA 1989 s 117
Prop. 1989/90:77
Knut Rodhe, Obligationsrätt, Norstedts, 1956

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor