Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:15 – 02:15)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Praxis - tre avgöranden (02:15 – 03:43)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Skadeståndsskyldighet enligt hyreslagen (03:43 – 05:53)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Vad innebär sakligt skäl? (05:53 – 08:15)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Skäliga villkor för förlängning innan medlingen avslutats (08:15 – 09:27)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Om medling (09:27 – 11:56)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Uppsägning för villkorsändring kräver ingående av nytt avtal (11:56 – 13:40)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Hur ingås nytt avtal? (13:40 – 14:59)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Skadeståndsskyldighet - beräkningsmetoder (14:59 – 16:50)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Beräkning av rörelseskada - tre metoder (16:50 – 17:31)
Längd: 41 sekunder
Principer vid värdering av rörelseskada (17:31 – 20:40)
Längd: 3 minuter 9 sekunder

2016:7 Hyresvärdens skadeståndsansvar enligt hyreslagen


I det här avsnittet pratar vår nya expert Jörgen Sandquist om skadeståndsansvar.

Programmet går igenom tre viktiga frågor, med stöd i praxis på området. 

1. Bedömning av om hyresvärden har haft befogad anledning
att upplösa hyresförhållandet sker i två led.
2. Hyresvärden måste erbjuda skäliga villkor för
förlängning innan medlingen avslutas

3. Uppsägning för
villkorsändring kräver ingående av nytt avtal

Aktuella fall:

Scandic Hotels och Folkets hus: Hovrätten
för nedre Norrland, mål T 512-13     
Q-park: Svea
hovrätt, mål T 481-15
Stadshuskällaren: 
Svea
hovrätt , mål T 1621-15

Hänvisningar:
12 kap. 57 § jordabalken (hyreslagen)
NJA 2007 s 1018, Shellmålet 
NJA
2013 s. 1112,
Biografmålet

 


Medverkande
Advokat, partner Skierfe Advokatfirma

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor