Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:14 – 02:10)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Täckningsprincipen (02:10 – 04:28)
Längd: 2 minuter 18 sekunder
De olika uppsåtsformerna (04:28 – 06:00)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Det centrala uppsåtsområdet (avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt) (06:00 – 07:29)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Likgiltighetsuppsåt (07:29 – 13:05)
Längd: 5 minuter 36 sekunder
Praxis: NJA 2002 s. 449 (13:05 – 16:35)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
NJA 2004 s. 176 (16:35 – 22:42)
Längd: 6 minuter 7 sekunder
NJA 2004 s. 479 (22:42 – 26:18)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
HD:s mål B 379-16 (26:18 – 27:34)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Bakgrund i målet (27:34 – 30:22)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
HD:s bedömning (30:22 – 34:18)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Prövning av likgiltighetsuppsåt (34:18 – 36:54)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Sammanfattande analys (36:54 – 40:17)
Längd: 3 minuter 23 sekunder

2016:7 Förändringar på uppsåtsområdet


I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om förändringar på uppsåtsområdet med anledning av ett nytt rättsfall, HD:s dom B 379-16.

Hänvisningar
1 kap 2 § brottsbalken
SOU 1996:185 Straffansvarets gränser 
Prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m.
Martin Borgeke, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, SvJT 2015 s. 383

Rättsfall
NJA 2002 s. 449
NJA 2004 s. 176
NJA 2004 s. 479
NJA 2015 s. 811
HD:s mål nr B 379-16
NJA 1996 s. 27, s. 43 y

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor