Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:14 – 01:54)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Förändringar i RB 1:3 – Ensits (01:54 – 04:12)
Längd: 2 minuter 18 sekunder
Rättssäkerhet (04:12 – 06:34)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Viktigaste förändringarna i RB 1:3 (06:34 – 12:05)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
Rättsfall från HD (12:05 – 12:26)
Längd: 21 sekunder
HD:s mål Ö 5616-15 Om säkerhet (12:26 – 16:25)
Längd: 3 minuter 59 sekunder
Tid och kostnader (16:25 – 18:54)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
HD:s mål Ö 357-15 Om domsrätt (18:54 – 21:59)
Längd: 3 minuter 5 sekunder
Förmögenhetsforum (21:59 – 23:14)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
HD:s bedömning (23:14 – 25:05)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Slutsatser (25:05 – 26:56)
Längd: 1 minuter 51 sekunder

2016:7 Förändringar i rättegångsbalken


I det här avsnittet pratar Emilia Lundberg om hur domstolarna kommer att hantera de nya reglerna i 1 kap 3 a § i rättegångsbalken.

Avsnittet handlar om förändringarna i rättegångsbalken - hur ska domstolarna hantera de nya reglerna om ensits istället för tresits? Emilia tar också upp två nya rättsfall från HD med internationell anknytning - det ena handlar om att ställa säkerhet och det andra handlar om svensk domsrätt.

Hänvisningar

1 kap 3 a § RB 
2 kap 4 § RB
10 kap RB Forumregler
Lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Heuman, Lag om skiljeförfaranden, 2:a uppl, 0-4.2.4
Prop. 2015/2016 s. 17

Rättsfall
RH 1999:54
HD:s mål Ö 5616-15
NJA 2014 s 877
HD:s mål Ö 357-15
NJA 1985 s 832
NJA 2013 s 22
NJA 2015 s 798

Medverkande

Senaste videor