Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om unga lagöverträdare (00:13 – 01:20)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Praktiska tips om första mötet, tilltal, vårdnadshavare osv (01:20 – 10:32)
Längd: 9 minuter 12 sekunder
Riksåklagarens nya riktlinjer RåR 2016:1 (10:32 – 14:55)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Häktning (14:55 – 16:03)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
NJA 2008 s 81 Om häktning (16:03 – 17:28)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Vad är betryggande övervakning? NJA 1978 s 471 (17:28 – 21:00)
Längd: 3 minuter 32 sekunder
Betryggande övervakning JO 2009/10 s 252 (21:00 – 23:32)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
RH 2004:61 Om kollusionsfara (23:32 – 24:38)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Strafföreläggande (24:38 – 25:11)
Längd: 33 sekunder
Straffvarning (25:11 – 26:17)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Att tänka på i domstol (26:17 – 28:13)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Särskilda ungdomspåföljder (28:13 – 30:20)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Ändringar i 34 kap BrB (30:20 – 31:12)
Längd: 52 sekunder
HD:s mål B 1346-16 om åldersbestämning (31:12 – 32:49)
Längd: 1 minuter 37 sekunder

2016:6 Om unga lagöverträdare


I det här avsnittet ger Ulrika Borg praktiska tips om vad du bör tänka på när du företräder unga lagöverträdare. Hon tar upp Riksåklagarens nya riktlinjer, samt ett nytt avgörande om åldersbestämning.

Hänvisningar
Riksåklagaren riktlinjer, RåR 2016:1
Lagen om unga lagöverträdare
Lagen om vård av unga
24 kap 4 § Rättegångsbalken
29 kap 7 § BrB - ungdomsrabatten
32 kap BrB
Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom

Rättsfall
HD:s dom B 1346-16 - Åldersbestämning
NJA 2008 s 81
NJA 1978 s 471
JO 2009/10 s 252
Svea hovrätt RH 2004:61


Medverkande
Advokat, delägare KRIM advokater

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor