Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Vad innebär solidariskt ansvar? (00:13 – 01:25)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (01:25 – 03:22)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
HD:s dom T 3593-14 (03:22 – 11:14)
Längd: 7 minuter 52 sekunder
Svea Hovrätt 5463-14 Kapitalanskaffning till aktiebolag - om registrering (11:14 – 19:19)
Längd: 8 minuter 5 sekunder
HovR för Västra Sverige T 1854-11 Om tillämpning av generalklausulen (19:19 – 30:35)
Längd: 11 minuter 16 sekunder

2016:6 Om solidariskt ansvar


I det här avsnittet går Erik Nerep igenom tre nya avgöranden som bland annat handlar om solidariskt ansvar i handelsbolag.

Laghänvisningar
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
8 kap 41 § 1 st ABL - Generalklausulen
13 kap 27 § ABL - Registreringsanmälan
29 kap 1 § ABL - Skadeståndsansvar

Rättsfall
HD:s dom T 3593-14 Om solidariskt ansvar
Svea Hovrätts mål 5463-14 Om kapital vid riktad nyemission
HovR för Västra Sverige mål T 1854-11
Svea Hovrätts mål 10335-09
NJA 2011 s 429 Om separationsprincipen
NJA 2013 s 1250 Om generalklausulen
NJA 2000 s 404 Om skadeståndsskyldighet

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor