Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Hävning av servitut (00:13 – 02:25)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Hävning genom överenskommelse (02:25 – 04:07)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Hävning genom fastighetsreglering (04:07 – 10:56)
Längd: 6 minuter 49 sekunder
Hävning genom fastighetsbestämning (10:56 – 13:20)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Ogiltighetstalan (13:20 – 15:17)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Prövning av ogiltighet (15:17 – 17:10)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Grunder för ogiltighet - 1. Formfel (17:10 – 19:58)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
2. Driftsförpliktelser - praxis (19:58 – 26:04)
Längd: 6 minuter 6 sekunder
3. Exklusiv besittning - praxis (26:04 – 34:17)
Längd: 8 minuter 13 sekunder
4. Personligt eller tillfälligt behov - praxis (34:17 – 35:29)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
5. Ändamålsenligt markanvändning - praxis (35:29 – 36:22)
Längd: 53 sekunder
6. Exstinktion - praxis (36:22 – 37:59)
Längd: 1 minuter 37 sekunder

2016:6 Ogiltiga servitut


I det här avsnittet fördjupar sig Ulf Jensen i hur man får servitut att upphöra.

I detta avsnitt går Ulf Jensen igenom hur man ska gå tillväga för att ändra eller upphäva servitut.

Hänvisningar
7 kap jordabalken
14 kap jordabalken
3 kap fastighetsbildningslagen
5 kap fastighetsbildningslagen
7 kap fastighetsbildningslagen

Rättsfall
MÖD 2015:10
NJA 1981 s 733
NJA 2007 s 120
NJA 1983 s 292
NJA 1996 s 776
HovR Västra Sverige T 2574-14
HovR Västra Sverige Ö 2883-08
HovR Västra Sverige T 3079-12
HovR Övre Norrland Ö 109-99
HovR Västra Sverige Ö 490/96
NJA 1933 s 359
NJA 2009 s 656
NJA 1948 s 813
NJA 1997 s 307
NJA 1978 s 57
RH 1985:45
RH 2012:68
NJA 2012 s 1021

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor