Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 01:01)
Längd: 48 sekunder
NJA 2016 s 332 Preskriptionsavbrott (01:01 – 04:13)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
HD:s slutsats (04:13 – 07:05)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
NJA 2016 s 87 Rättegångskostnadsfråga (07:05 – 13:18)
Längd: 6 minuter 13 sekunder
NJA 2016 s 264 Skiljeförfarande (13:18 – 17:05)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
HD:s slutsats (17:05 – 22:36)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
NJA 2016 s 51 (22:36 – 26:07)
Längd: 3 minuter 31 sekunder

2016:6 Nya HD-avgöranden


I de här avsnittet analyserar Magnus Widebeck fyra nya HD-avgöranden av civilprocessrättsligt intresse, de handlar om preskriptionsavbrott genom brev, rättegångskostnad och skiljeförfaranden.

Rättsfall
NJA 2016 s 332 Preskriptionsavbrott
NJA 2016 s 87 Rättegångskostnadsfråga
NJA 2016 s 264 Skiljeförfarande
NJA 2016 s 51 Skiljeförfarande

Äldre rättsfall
NJA 2015 s 1040
NJA 2009 s 128

Hänvisningar
3 kap 21 § utsökningsbalken
5 § preskriptionslagen
18 kap rättegångsbalken
2 § lagen om skiljeförfarande
13 kap 2 § rättegångsbalken

Medverkande

Senaste videor