Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om artikel 7 i CISG (00:10 – 01:02)
Längd: 52 sekunder
Rättsfall: US District Court, 23 mars 2015 (01:02 – 11:59)
Längd: 10 minuter 57 sekunder
Situationer där konflikt kan uppkomma mellan CISG och svensk rätt (11:59 – 14:06)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Svek (14:06 – 23:17)
Längd: 9 minuter 11 sekunder
Bevisfrågor (23:17 – 38:30)
Längd: 15 minuter 13 sekunder
Sammanfattning (38:31 – 39:54)
Längd: 1 minuter 23 sekunder

2016:5 Tillämpningsfrågor i gränslandet mellan CISG och nationella regler


I detta avsnitt behandlar Jon Kihlman FN:s konvention om internationella köp - CISG.

Kihlman behandlar främst artikel 7 i CISG, som reglerar förhållandet mellan CISG och den nationella rätten. Han behandlar frågan med anledning av ett rättsfall från New York. Rättsfallet handlar bland annat om huruvida de nationella bevisreglerna skulle tillämpas, eller den friare bevisprövningen enligt CISG.

Hänvisningar
US District Court, Southern District of New York, 23 mars 2015
Unilex
Hovrätten för Nedre Norrland, T 842-15

CISG
CISG (svenska)
19 § köplagen
Unidroit Principles 2010Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor