Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Tidsbegränsade bygglov - 9 kap 33 § PBL (00:10 – 01:23)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Detaljplanens minimiregler (01:23 – 06:01)
Längd: 4 minuter 38 sekunder
Säsongsbundna ändamål (06:01 – 06:40)
Längd: 39 sekunder
Förlängningstider (06:40 – 10:50)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Tillfällig användning (10:50 – 13:26)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Vad menas med begränsad tid? Praxis (13:26 – 18:46)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Vad innebär "någon förutsättning"? (18:46 – 23:48)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Kan kommunen göra som den vill? (23:48 – 26:37)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Lämplighetsbedömning - praxis (26:37 – 30:24)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Krav på själva byggnaden (30:24 – 32:07)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Tillämpningsproblem - två nya rättsfall (32:07 – 37:12)
Längd: 5 minuter 5 sekunder

2016:5 Tidsbegränsade bygglov


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om tidsbegränsade bygglov.

Jensen pratar om vad som gäller för tidsbegränsade bygglov och tar upp flera rättsfall. Ulf avslutar programmet med att prata om tillämpningsproblem och illustrerar detta genom att jämföra två nya avgöranden från samma domstol som bedömt likartade ärenden helt olika. I programmet analyserar Jensen 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.

Hänvisningar
9 kap 33 § PBL Tidsbegränsade bygglov
9 kap 30 § PBL Förutsättningar för byggov
4 kap 5 § PBL Detaljplan
4 kap 26 § PBL Tillfällig användning
3 kap 27-29 §§ PBF SÄrskilda undantag för tillfälligt anläggningsboende
Prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter
Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Rättsfall
RÅ 1994 ref 13
RÅ 1998 not 92
RÅ 1991 not 162
Kammarrätten Jönköping 2011 mål 1973-10
MÖD P 3676-13
MÖD P 10625-13
MMD Vänersborg P 2325-15
MMD Vänersborg P 3230-15

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor