Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - att tänka på inför testamentskrivning (00:10 – 02:26)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Vem är din klient? (02:26 – 03:31)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Vad äger klienterna? (03:31 – 04:36)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Finns det någon dold samäganderätt? (04:36 – 05:36)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Finns det enskild egendom? (05:36 – 06:51)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Finns det skulder mellan makarna? (06:51 – 07:59)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Vem är den rikare parten? (07:59 – 09:36)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Är klienterna sambor eller inte? (09:36 – 10:30)
Längd: 54 sekunder
Finns det förmånstagarförordnanden? (10:30 – 11:29)
Längd: 59 sekunder
Har det skett förskott på arv? (11:29 – 13:56)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Om testamentet som handling (13:56 – 17:01)
Längd: 3 minuter 5 sekunder
Vad vill testatorn? (17:01 – 20:16)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Nyttjanderätt (20:16 – 21:39)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Formkrav (21:39 – 24:04)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Återkallelse och tillägg till testamente (24:04 – 26:20)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Testamentsexekutor (26:20 – 27:23)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Internationella förhållanden (27:23 – 29:03)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Tolkning av testamente (29:03 – 32:00)
Längd: 2 minuter 57 sekunder

2016:5 Testamentskrivning


I det här avsnittet pratar Fredric Renström om vad man ska tänka på inför testamentskrivning.

Renström går igenom i punktform vilka steg man bör tänka på inför och under testamentskrivning med en klient. Vilka fallgropar finns och hur gör man för att undvika att hamna i en situation då man måste tolka testamentet?

Hänvisningar
12 kap 2 § ÄktB Jämkning vid bodelning
6 kap 1 § ÄB Om förskott på arv
11 kap ÄB Om testamentes tolkning

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor