Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:27)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Dispensgrunder (01:27 – 05:24)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Ändringsdispens (05:24 – 14:20)
Längd: 8 minuter 56 sekunder
Granskningsdispens (14:20 – 19:55)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Prejudikatdispens (19:55 – 23:35)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Extraordinär dispens (23:35 – 24:55)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Beviljade PT - statistik (24:55 – 29:57)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Avslutning (29:57 – 30:41)
Längd: 44 sekunder

2016:5 PT i tvistemål i hovrätt


I det här avsnittet pratar Roberth Nordh om dispensgrunder.

I tvistemål krävs prövningstillstånd (PT) för att hovrätten ska ta upp ett överklagande till prövning i sak. Roberth Nordh går här igenom de dispensgrunder under vilka hovrätten ska meddela prövningstillstånd. Han går också igenom statistik över meddelande prövningstillstånd för de olika hovrätterna.

Hänvisningar
49 kap
12 § RB

49 kap
14 § RB

Rättsfall ändringsdispens
NJA 2009 s 738 rättegångskostnad
NJA 2009 s 773 konkurs
NJA 2009 s 798 vårdnad
NJA 2010 s 461 adoption
NJA 2011 s 311 vårdnad mm
NJA 2011 s 381 särskild företrädare
NJA 2012 s 179 forum
NJA 2015 s 656 skälighet

Rättsfall granskningsdispens
NJA 2002 s 35 oklara domskäl
NJA 2002 s 133 oklara domskäl
NJA 2009 s 590 skadegörelse
NJA 2009 s 798 II vårdnad
NJA 2010 s 405 återvinning
NJA 2010 s 416 avtalstolkning
NJA 2011 s 381 särskild företrädare    
NJA 2011 s 589 expropriationsersättning
NJA 2011 s 782 miljömål

Rättsfall prejudikatdispens
NJA 2010 s 384 betalningssäkring
NJA 2011 s 723 konkurs
NJA 2011 s 843 ränta
NJA 2011 s 951 konkurs
NJA 2012 s 30 ordinär – FT
NJA 2012 s 476 konsumentkredit

Rättsfall extraordinär dispens
NJA 2010 s 342 rättegångsfel
NJA 2011 s 396 grovt rättegångsfel

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor