Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - billighetsskälens betydelse (00:10 – 01:35)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Bakgrund (01:35 – 03:43)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Billighetsskälens fyra huvudgrupper: Grupp 1 - särskilt utsatt situation (03:43 – 09:39)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Billighetsskälens fyra huvudgrupper: Grupp 2 - ansvarstagande agerande (09:39 – 14:43)
Längd: 5 minuter 4 sekunder
Billighetsskälens fyra huvudgrupper: Grupp 3 - sanktioner (14:43 – 18:17)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Billighetsskälens fyra huvudgrupper: Grupp 4 - tidsfall (18:17 – 22:12)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Billighetsskälens betydelse vid påföljdsbestämning - beslutsstruktur (22:12 – 23:44)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Beslutsstruktur: Del 1 - straffmätning (23:44 – 30:02)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Stegen i straffmätningen (30:02 – 30:36)
Längd: 34 sekunder
Beslutsstruktur: Del 2 - påföljdsval (30:36 – 35:49)
Längd: 5 minuter 13 sekunder
Sammanfattning påföljdsval (35:49 – 36:16)
Längd: 27 sekunder
Avslutning (36:16 – 37:20)
Längd: 1 minuter 4 sekunder

2016:5 Billighetsskäl


I det här avsnittet pratar Jack Ågren om billighetsskälens betydelse vid påföljdsbestämningen.

Jack Ågren tar upp de olika typerna av billighetsskäl och hur dessa ska bedömas när det gäller påföljdsbestämningen.

Hänvisningar
29 kap 5 § BrB - billighetsskälens betydelse för straffmätningen
30 kap 4 § BrB - hur billighetsskälen påverkar påföljdsvalet
6:1 Europakonventionen
25 kap 5-6 §§ BrB Om böter
26 kap 2 § BrB Om fängelse
29 kap BrB Om straffmätning och påföljdseftergift
30 kap BrB Om val av påföljd
31 kap BrB Om överlämnande till särskild vård i vissa fall

Rättsfall
NJA 1979 s. 517
RH 1990:84
Göta hovrätt, B 507-10
NJA 2008 s. 359
NJA 2001 s. 500
NJA 1993 s. 310
NJA 1996 s. 93
NJA 2014 s. 245
NJA 2014 s. 559

Avhandling
Billighetsskälen, 2013, Jack ÅgrenMedverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor