Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler för yrkesintroduktionsanställning (00:10 – 02:38)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Nya regler för traineejobb inom välfärdssektorn (02:38 – 05:30)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
Nya regler för traineejobb inom bristyrken (05:30 – 07:51)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Förslag om arbetsrättsliga villkor vid upphandling (07:51 – 12:25)
Längd: 4 minuter 34 sekunder
Förslag om förtydligande av lönestöd för personer med funktionshinder (12:25 – 16:46)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Utredning om skydd för företagshemligheter (16:46 – 19:51)
Längd: 3 minuter 5 sekunder
Fredsplikt, AD 2016 nr 31 (19:51 – 25:04)
Längd: 5 minuter 13 sekunder
Kollektivavtalstolkning, AD 2016 nr 35 (25:04 – 29:57)
Längd: 4 minuter 53 sekunder
Åldersdiskriminering, EU-domstolen C-441/14 (29:57 – 33:14)
Längd: 3 minuter 17 sekunder

2016:5 AD-domar om bla fredsplikt, kollektivavtal och ålders-diskriminering


I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som händer på lagstiftningsområdet samt analyserar aktuella domar från AD.

Nya lagregler

Nya regler för yrkesintroduktionsanställning

Nya regler för traineejobb inom välfärdssektorn

Nya regler för traineejobb inom bristyrken

Pågående lagstiftning

Förslag om arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Förslag om förtydligande av lönestöd för personer med funktionsnedsättning

Utredning om skydd för företagshemligheter

Från Arbetsdomstolen

Fredsplikt, AD 2016 nr 31

Kollektivavtalstolkning – rast eller måltidsuppehåll, AD 2016 nr 35

Från EU-domstolen

Åldersdiskriminering och tillämpning av EU-rätten, C-441/14 EU-domstolen

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor