Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:36)
Längd: 26 sekunder
Bakgrund i målet (00:36 – 03:27)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Avtalsbrottet och konsekvenserna (03:27 – 04:38)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Domskälen från Supreme Court (04:38 – 06:04)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Regeln i engelsk rätt (06:04 – 08:58)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Svensk jämförelse - syftet med vitesklausuler (08:58 – 12:36)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Skulle påföljdsbestämmelserna vara oskäliga vid en svensk prövning? (12:36 – 13:57)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
NJA 2015 s. 741 Grant Thornton-målet (13:57 – 17:31)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Aktieägaravtal och stränga påföljder (17:31 – 21:28)
Längd: 3 minuter 57 sekunder

2016:4 Vitesklausuler i aktieöverlåtelseavtal


I det här avsnittet pratar Christina Ramberg om stränga vitesklausuler i aktieägaravtal med utgångspunkt i ett engelskt rättsfall.

Ramberg analyserat det aktuella rättsfallet och dess konsekvenser, hon går igenom vilka problem som finns med regeln och dess framtid i engelsk rätt. Hon gör sedan en jämförelse med vitesklausuler i svensk rätt.

Hänvisningar:
Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi
Prop 1975/76 s. 118 f
NJA 2012 s. 597
NJA 2015 s. 741, HD:s mål T 980-14

Lagtext:
36 -37 §§ avtalslagen

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor