Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:57)
Längd: 47 sekunder
Om exploateringsavtal (00:57 – 03:40)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Vad får inte ingå i exploateringsavtalet? (03:40 – 04:35)
Längd: 55 sekunder
Vad omfattar exploateringsavtal? (04:35 – 05:48)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Byggherrens ansvar (05:48 – 10:40)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Olika slags säkerheter (10:40 – 11:10)
Längd: 30 sekunder
Fastighetspant (11:10 – 14:53)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Företagshypotek (14:53 – 16:52)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Borgen (16:52 – 17:17)
Längd: 25 sekunder
Moderbolagsborgen (17:17 – 21:00)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Bankgaranti (21:00 – 23:32)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Vanlig formulering i avtalet (23:32 – 25:42)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Olikbehandling (25:42 – 32:41)
Längd: 6 minuter 59 sekunder

2016:4 Säkerheter i exploateringsavtal


I det här avsnittet går Jensen igenom olika aspekter av säkerheter i exploateringsavtal.

I sändningen behandlar Jensen bland annat för vilka åtaganden som säkerhet lämnas, vilka slags säkerheter som är tänkbara och hur klausuler om säkerhet bör utformas.

Hänvisningar
1 kap 4 § PBL
6 kap 40-42 §§ PBL
2 kap 8 § kommunallagen
16 kap 3 § miljöbalken

Rättsfall
NJA 1980 s. 1
NJA 2011 s. 296
MÖD 2012:3

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor