Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:45)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Distinktioner (01:45 – 02:59)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Käranden i konkurs (02:59 – 06:14)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Konkursförvaltares skadeståndsskyldighet (06:14 – 11:07)
Längd: 4 minuter 53 sekunder
Svaranden i konkurs (11:07 – 14:39)
Längd: 3 minuter 32 sekunder
Den egna klienten i konkurs (14:39 – 17:20)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Konkurs och skiljeförfarande (17:20 – 20:55)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
En av parterna går i konkurs under pågående skiljeförfarande (20:55 – 23:48)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Återvinning (23:48 – 27:05)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
Sammanfattning (27:05 – 28:40)
Längd: 1 minuter 35 sekunder

2016:4 Rättegång och konkurs


I det här avsnittet pratar Emilia om frågor rörande rättegång och konkurs.

Hon går igenom vad som händer när käranden går i konkurs, när svaranden går i konkurs och när den egna klienten går i konkurs - oavsett partsställning. Hon pratar också om skiljeförfarande och konkurs samt om återvinningsprocesser. Hon tar också upp ett aktuellt avgörande från Arbetsdomstolen.

Hänvisningar
NJA 2006 s. 420
NJA 1996 s. 400
NJA 2010 s. 734
3 kap 9 § konkurslagen
4 kap 19-20 §§ konkurslagen
18 kap 5 § rättegångsbalken
38 § lagen om skiljeförfarande
5 § lagen om skiljeförfarande

Litteratur
Stefan Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång, Festskrift till Lars Heuman 2008

Medverkande

Senaste videor