Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:49)
Längd: 39 sekunder
Samboegendom - Göta hovrätt T 552-15 (00:49 – 02:46)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Rättens slutsats och tidigare rättsfall (02:46 – 06:25)
Längd: 3 minuter 39 sekunder
Återkallelse av testamente - Svea hovrätt T 3589-15 (06:25 – 14:24)
Längd: 7 minuter 59 sekunder
Rättsfallets betydelse (14:24 – 20:05)
Längd: 5 minuter 41 sekunder

2016:4 Nya hovrättsmål om samboegendom och återkallelse av testamente


I det här avsnittet behandlar Marie Wessel två aktuella avgöranden från hovrätt.

Marie behandlar ett fall som handlar om samboegendom och ett som handlar om återkallelse av testamente.

Göta hovrätt, T 552-15 - om samboegendom
Svea hovrätt, T 3589-15 - om återkallelse av testamente

I avsnittet hänvisar Marie till följande rättsfall:
NJA 1984 s. 562
NJA 2004 s. 542

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor