Längd: 35 minuter 39 sekunder
Förslag om aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling (00:10 – 09:30)
Längd: 9 minuter 20 sekunder
Förslag om nya regler för lönekartläggning (09:30 – 13:27)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Förslag om särskild sjukförsäkringsavgift (13:27 – 18:16)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Utredningsförslag om nya utstationeringsregler (18:16 – 21:54)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Utredning om personalliggare (21:54 – 23:33)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Visselblåsarfunktion inom statens verksamheter (23:33 – 25:11)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Företrädesrätt vid återanställning - AD 2016 nr 16 (25:11 – 27:22)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Fingerad arbetsbrist - AD 2016 nr 21 (27:22 – 32:29)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
Kollektivavtal och anställningsform - AD 2016 nr 22 (32:29 – 35:24)
Längd: 2 minuter 55 sekunder

2016:4 Lagförslag samt domar om bl a företrädesrätt till återanställning


I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet samt nya domar från AD.

Regeringsförslag

Proposition om aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling

Proposition om nya regler för lönekartläggning

Departementsförslag om särskild sjukförsäkringsavgift för arbetsgivare

Departementsförslag om entreprenörsansvar vid utstationering

Utredningsuppdrag

Utredning om ytterligare krav på personalliggare

Utredning om visselblåsarfunktion i staten

Från Arbetsdomstolen

Företrädesrätt till återanställning, AD 2016 nr 16

Fingerad arbetsbrist, AD 2016 nr 21

Kollektivavtal och anställningsform, AD 2016 nr 22

Frågor för Arbetsrätt 2016:4

Frågorna nedan ställs mot bakgrund av avsnittet och hänvisar alltid till vad sändningen behandlat. Ifall inget annat anges baseras rätt svar på föreläsarens resonemang.

Fråga 1 av 4
Vad menas med entreprenörsansvar vid utstationering?

Fråga 2 av 4
Vad krävs i princip för att en på grund av arbetsbrist uppsagd arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning?

Fråga 3 av 4
Vilka bevisregler gäller vid s k fingerad arbetsbrist?

Fråga 4 av 4
Vad menas med att anställningsskyddslagen presumerar att en anställning gäller tills vidare?

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor