Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om social adekvans (00:10 – 04:48)
Längd: 4 minuter 38 sekunder
Innehåll (04:48 – 05:58)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Om brottsbegreppet (05:58 – 10:40)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Vad avses med social adekvans? (10:40 – 12:40)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Fyra betydelser av social adekvans (12:40 – 15:07)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
HD:s hänvisningar till social adekvans (15:07 – 15:29)
Längd: 22 sekunder
NJA 2014 s. 808 (15:29 – 18:33)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
NJA 2015 s. 45 (18:33 – 21:07)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Sammanfattning (21:07 – 24:41)
Längd: 3 minuter 34 sekunder

2016:3 Social adekvans - en säkerhetsventil


I det här avsnittet går Jack Ågren igenom begreppet social adekvans.

Social adekvans är en lära som har stor betydelse för att motverka orimliga straffrättsliga resultat. Ågren går här igenom innebörden av social adekvans och han säger också något om brottsbegreppet. Han avslutar med att behandla rättsfall från HD där man uttryckligen hänvisar till social adekvans.

Hänvisningar:
NJA 2014 s. 808
NJA 2015 s. 45
NJA 1988 s. 586

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor