Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:56)
Längd: 46 sekunder
När är man sambo? Kriterier (00:56 – 04:42)
Längd: 3 minuter 46 sekunder
När får sambolagen betydelse? (04:42 – 06:35)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Ettårsregeln (06:35 – 07:52)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Att påkalla bodelning (07:52 – 11:47)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Sambolagens begränsningar - bostad och bohag (11:47 – 17:22)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Samboavtalets innehåll och formkrav (17:22 – 21:41)
Längd: 4 minuter 19 sekunder
Äganderättsandelar (21:41 – 25:42)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Arvsrätt (25:42 – 28:50)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Summering (28:50 – 30:59)
Längd: 2 minuter 9 sekunder

I det här avsnittet diskuterar Marie Wessel och Fredric Renström sambolagen.

De går igenom sambolagens möjligheter och begränsningar, vilket innehåll samboavtalet kan ha och hur formkraven ser ut.

Hänvisningar
13 § sambolagen
NJA 2003 s. 650

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor