Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:10)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Vad är emissionsgarantier? (01:10 – 06:47)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Bakgrund i mål T 3313-14 (06:47 – 12:50)
Längd: 6 minuter 3 sekunder
Bedömningen i underinstanserna (12:50 – 13:46)
Längd: 56 sekunder
Finansiell leasing (13:46 – 15:55)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
HD:s slutsatser (13:46 – 17:29)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Föreligger skadeståndsansvar? (17:29 – 18:12)
Längd: 43 sekunder
Formkrav: 13, 14, 15 kap ABL (18:12 – 23:03)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
Kan option innebära skadeståndsansvar? Rättspraxis (23:03 – 26:53)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Två förutsättningar för skadestånd (26:53 – 27:40)
Längd: 47 sekunder
Hur ska skadan beräknas? (27:40 – 32:13)
Längd: 4 minuter 33 sekunder
Summering (32:13 – 33:39)
Längd: 1 minuter 26 sekunder

2016:3 Rättsligt bindande effekter av emissionsgarantier


I det här avsnittet analyserar Erik Nerep en ny dom från HD.

Erik Nerep analyserar dom nr T 3313-14 som handlar om den rättsligt bindande effekten av emissionsgarantier i förhållande till emittentbolaget. I domen både upprätthålleroch kullkastar HD ett gammalt prejudikat.

Rättsfall
HD:s dom T 3313-14
NJA 1918 s. 394
NJA 2012 s. 1095
NJA 1992 s. 66
NJA  1994 s. 130
NJA 2001 s. 75

Laghänvisningar
13 kap 13 § Aktiebolagslagen Hur nya aktier ska tecknas
14 kap Aktiebolagslagen Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
15 kap Aktiebolagslagen Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor