Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning - definitioner (00:10 – 01:26)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Förmånsbeskattning - räkneexempel (01:26 – 08:36)
Längd: 7 minuter 10 sekunder
Lättnadsregeln (08:36 – 10:40)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Vinst vid försäljning (10:40 – 12:30)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Hur beräknas vad som är en äkta respektive oäkta bostadsrättsförening? (12:30 – 18:36)
Längd: 6 minuter 6 sekunder
Prejudikat: RÅ 2008 ref 5 (18:36 – 21:31)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Sammanfattning - skatterättsliga regler (21:31 – 22:38)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Tredimensionell fastighetsbildning (22:38 – 31:08)
Längd: 8 minuter 30 sekunder

2016:3 Oäkta bostadsrättsföreningar


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om vad som gäller för oäkta bostadsrättsföreningar.

Ulf Jensen behandlar bland annat förmånsbeskattning och vinst vid försäljning, hur beräkningen görs för vad som är äkta eller oäkta förening samt vad som gäller för tredimensionell fastighetsbildning.

Hänvisningar
2 kap 17 § inkomstskattelagen
3 kap 1 a § fastighetsbildningslagen
RÅ 2008 ref 5 

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Senaste videor