Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Konverteringsreglerna i LAS (00:10 – 02:37)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Nya regler för tidsbegränsade anställningar (02:37 – 09:44)
Längd: 7 minuter 7 sekunder
Förslag om skydd för visselblåsare (09:44 – 21:05)
Längd: 11 minuter 21 sekunder
EU:s dataskyddsförordning (21:05 – 23:13)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
EU:s initiativ om utstationeringsdirektivet (23:13 – 25:41)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
AD 2015 nr 9, Upphävande av anställningsavtal (25:41 – 29:01)
Längd: 3 minuter 20 sekunder
AD 2016 nr 13, Varsel om stridsåtgärd (29:01 – 31:23)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
AD 2016 nr 15, Tillräckliga kvalifikationer vid arbetsbrist (31:23 – 34:05)
Längd: 2 minuter 42 sekunder

2016:3 Nya AD-domar, om tillräckliga kvalifikationer vid arbetsbrist


I det här avsnittet går Iseskog som vanligt igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet, samt analyserar nya domar från AD.

Nya lagregler

Nya regler för konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning

Ny informationsregel i lagen om anställningsskydd

Förslag om ny lagstiftning

Förslag om visselblåsarlag

På gång

EU:s dataskyddsförordning

EU:s initiativ till ändring av utstationeringsdirektivet

Från Arbetsdomstolen

AD 2016 nr 9 Upphävande av anställningsavtal

AD 2016 nr 13 Varsel om stridsåtgärd

AD 2016 nr 15 Tillräckliga kvalifikationer vid arbetsbrist

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor